services-1

O spoločnosti

V súlade s platnou legislativou je každý podnikateľský subjekt povinný zabezpečiť riadenie a dodržiavanie oblastí bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP), ochrany životného prostredia  a Pracovnú zdravotnú službu (PZS).

Viac

services-2

Referencie

Sme radi, že medzi firmy, pre ktoré sme zabezpečovali alebo zabezpečujeme poradenskú činnosť prípadne revízie VTZ , patria aj tieto spoločnosti:

 

Viac

services-1

Aktuality

Máte záujem zúčastniť sa odbornej konferencie či seminára? Kalendár aktuálnych podujatí nájdete na tomto mieste.  
 

Viac