Nepodceňujte revízie kotlov a komínov !

Nepodceňujte revízie kotlov a komínov !

Používanie plynového kotla je v dnešnej dobe veľmi obľúbené, keďže na vykúrenie domácnosti a na ohrev teplej vody nemusíme vynaložiť žiadnu náročnú prácu. No nemali by sme pri tom zabúdať na pravidelné revízie plynových kotlov. Pri spaľovaní zemného plynu vzniká vždy určité množstvo oxidu uhoľnatého. Toto množstvo závisí od podmienok spaľovania, čiže od dostupnosti kyslíka a teploty horenia.  …