Čo robiť pri zasiahnutí elektrickým prúdom?

Čo robiť pri zasiahnutí elektrickým prúdom?

Občas sa stáva, že vyletí iskrička. Spotrebiče sú z roka na rok horšie a horšie konštruované, a preto by ste sa proti ich výbojom mali aj patrične chrániť. Je nevyhnutné spomenúť základné príznaky zasiahnutia elektrickým prúdom, aby sme toto zranenie dokázali i náležite ošetriť. Medzi najočividnejšie príznaky patrí hlboká popálenina v mieste vstupu i v mieste výstupu elektrického prúdu. V horšom prípade dochádza…