Vyšší zisk, dobré meno, motivovaní zamestanci. My vieme, ako na to!

Vyšší zisk, dobré meno, motivovaní zamestanci. My vieme, ako na to!

Vyskočiť zo starého, no nie vždy efektívneho systému práce môže byť veľakrát obtiažne. V teame, kde sa mieša staršia generácia s novou môžu vzniknúť dva rozličné tábory s rozdielnym pohľadom na politiku práce. Jeden tábor chce inovovať systematiku – druhý v nej zotrvať. Až pričasto sa na pracoviskách dostávame do slepej uličky, pretože väčšina firiem funguje na treťotriednej úrovni –…