Vyšší zisk, dobré meno, motivovaní zamestanci. My vieme, ako na to!

Vyšší zisk, dobré meno, motivovaní zamestanci. My vieme, ako na to!

Vyskočiť zo starého, no nie vždy efektívneho systému práce môže byť veľakrát obtiažne. V teame, kde sa mieša staršia generácia s novou môžu vzniknúť dva rozličné tábory s rozdielnym pohľadom na politiku práce. Jeden tábor chce inovovať systematiku – druhý v nej zotrvať. Až pričasto sa na pracoviskách dostávame do slepej uličky, pretože väčšina firiem funguje na treťotriednej úrovni –…

Pijem na pracovisku. Mám na to svoje dôvody.

Pijem na pracovisku. Mám na to svoje dôvody.

Áno pijem. Dokonca ma v tom môj zamestnávateľ podporuje. Dôvodov je hneď niekoľko: Prvý: v letných mesiacoch bývajú zamestnanci často vystavovaní nadmernej záťaži teplom, ktorá predstavuje pre ich organizmus určité zdravotné riziko. Druhý: nadmerná záťaž teplom sa môže prejaviť únavou, prehriatím organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až kolapsom organizmu….

Ako sa ne(u)topiť

Ako sa ne(u)topiť

Vedeli ste, že 75% úmrtí vo vode sú zapríčinené alkoholom? Zvyšných 25% tvorí mix rôznych chorôb, akými sú epilepsia či cukrovka, no i nedostatočná pozornosť a zodpovednosť rodičov, či detí. Počas dovolenkovej sezóny nebezpečenstvá okolo nás rapídne vzrastajú. I keď je možnosť úrazu vo vode väčšia ako kdekoľvek inde, mnohí z nás sa nebojácne a…

6 osvedčených tipov ako si dovolenku v divočine bezpečne užiť

6 osvedčených tipov ako si dovolenku v divočine bezpečne užiť

Si presne ten tip, ktorý neobsedí doma a ani na pláži kdesi pri mori a radšej vytiahne turistické topánky a hurá do hôr? Divočina – to je pre Teba ten správny oddych? Tak potom sú tieto dobre mienené rady a odporúčania na dovolenku v divočine určené práve tebe.  1. Kompas, buzola, mapa či GPS v mobile. To…

Varovné signály Sirény

Varovné signály Sirény

Prezieravý pocit nebezpečenstva v nás dokáže vyvolať hocičo, no sirény to vedia aj tak najlepšie. Nakoľko spomínané varovné signály zosobňujú stav ohrozenia, v článku vám priblížime najzákladnejšie a najdôležitejšie informácie, ktoré by ste o tomto akustickom prejave mali vedieť. V zmysle platných vyhlášoch je každá dedina, obec a každé mesto povinné kontrolovať funkčnosť sirén. V takomto prípade vás o skúške upovedomí komentár v rozhlase,…

Čo robiť pri zasiahnutí elektrickým prúdom?

Čo robiť pri zasiahnutí elektrickým prúdom?

Občas sa stáva, že vyletí iskrička. Spotrebiče sú z roka na rok horšie a horšie konštruované, a preto by ste sa proti ich výbojom mali aj patrične chrániť. Je nevyhnutné spomenúť základné príznaky zasiahnutia elektrickým prúdom, aby sme toto zranenie dokázali i náležite ošetriť. Medzi najočividnejšie príznaky patrí hlboká popálenina v mieste vstupu i v mieste výstupu elektrického prúdu. V horšom prípade dochádza…

Jar pomaly klope na dvere, je vypaľovanie trávnikov nevyhnutné?

Jar pomaly klope na dvere, je vypaľovanie trávnikov nevyhnutné?

Po nepríjemne sychravom počasí a niekoľkých svetlých povianočných momentoch by sa podľa meterológov malo na oblohe ukázať trochu žltého telieska a venovať zemi nefalšovaný hrejivý dotyk. Jar nám klope na dvere aj tento rok a vy by ste mali rozhodne zvážiť, či budete tento rok vypaľovať trávniky alebo lúky. V prvom rade vás rozhodne právna nevedomosť neospravedlňuje a vedzte, že…

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba

Od 1.augusta 2014 nadobudla účinnosť novela zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Za najdôležitejšiu zmenu tejto novely sa pokladá povinnosť zamestnávateľov zriadiť pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov zaradených do prvej a druhej kategórie najneskôr do 31. decembra 2014, kedy končí prechodné obdobie. Kto má povinnosť zriadiť pracovnú zdravotnú službu ? Povinnosť zriadiť…

Nepodceňujte revízie kotlov a komínov !

Nepodceňujte revízie kotlov a komínov !

Používanie plynového kotla je v dnešnej dobe veľmi obľúbené, keďže na vykúrenie domácnosti a na ohrev teplej vody nemusíme vynaložiť žiadnu náročnú prácu. No nemali by sme pri tom zabúdať na pravidelné revízie plynových kotlov. Pri spaľovaní zemného plynu vzniká vždy určité množstvo oxidu uhoľnatého. Toto množstvo závisí od podmienok spaľovania, čiže od dostupnosti kyslíka a teploty horenia.  …

Ako zlikvidovať začínajúci požiar ?

Ako zlikvidovať začínajúci požiar ?

Takmer, každý deň nás masmédia informujú o množstve požiarov, ktoré vznikajú v domácnostiach. Veľa z nás si možno myslí, že ich takýto druh nešťastia nikdy nemôže postretnúť, preto mnohokrát zabúdajú na opatrnosť pri varení, používaní elektrospotrebičov a pri mnohých iných domácich prácach.  No pritom stačí okamžik, chvíľka nepozornosti a z malého plamienka je zrazu veľký plameň, ktorý  môže pohltiť celý Váš…